@Article{,
 author = {G. Szwarc, N. Sczygiol},
 title = {Numeryczna ocena skłonności do pękania odlewów o strukturze równoosiowej},
 journal = {Archiwum Odlewnictwa},
 year = {2004},
 volume = {4},
 number = {14},
 pages = {526--531}
 }