@InProceedings{,
 author = {G. Szwarc, N. Sczygiol},
 booktitle = {Materiały XI konferencji "Informatyka w Technologii Metali -- KomPlasTech'2004"},
 title = {Nowe kryterium oceny skłonności odlewów do pękania na gorąco},
 pages = {331--338},
 year = {2004}
 }