@InProceedings{,
 author = {N. Sczygiol, E. Gawrońska},
 booktitle = {Materiały XI konferencji "Informatyka w Technologii Metali -- KomPlasTech'2004"},
 title = {Zastosowanie mieszanego kroku czasowego do modelowania krzepnięcia},
 pages = {331--338},
 year = {2004}
 }