@InProceedings{,
 author = {O. Wodo, N. Sczygiol},
 booktitle = {Materiały XII konferencji "Informatyka w Technologii Metali -- KomPlasTech'2005"},
 title = {Analiza wpływu gradientu temperatury na mikrostrukturę krzepnięcia modelowaną automatami komórkowymi},
 pages = {239--244},
 year = {2005}
 }