@InProceedings{,
 author = {T. Olas, N. Sczygiol, R. Wyrzykowski},
 booktitle = {Materiały XII konferencji "Informatyka w Technologii Metali -- KomPlasTech'2005"},
 title = {Modele wydajnościowe obliczeń MES w klastrach komputerów PC},
 pages = {191--198},
 year = {2005}
 }