@InProceedings{,
 author = {J. Mikoda, N. Sczygiol},
 booktitle = {Materiały XII konferencji "Informatyka w Technologii Metali -- KomPlasTech'2005"},
 title = {Nowy frontalny generator siatek elementów skończonych},
 pages = {183--190},
 year = {2005}
 }