@InProceedings{,
 author = {N. Sczygiol, R. Dyja},
 booktitle = {Materiały XII konferencji "Informatyka w Technologii Metali -- KomPlasTech'2005"},
 title = {Zastosowanie sformułowania temperaturowego do modelowania numerycznego krzepnięcia},
 pages = {177--182},
 year = {2005}
 }