@Article{,
 author = {N. Sczygiol, G. Szwarc},
 title = {Modelowanie pękania ośrodków ziarnowych w obszarze stało--ciekłym},
 journal = {Informatyka w Technologii Materiałów},
 year = {2005},
 volume = {5},
 number = {3},
 pages = {103--118}
 }