@InProceedings{,
 author = {A. Nagórka, N. Sczygiol},
 booktitle = {Materiały XIII konferencji KomPlasTech 2006},
 title = {Wykorzystanie mnożników Lagrange'a w numerycznym rozwiązaniu zagadnienia kontaktu ciał odkształcanych cieplnie},
 pages = {111--118},
 year = {2006}
 }