@InProceedings{,
 author = {R. Wyrzykowski, A. Tomas, K. Karczewski, J. Zola, T. Kuczynski},
 booktitle = {Mat. Konf. Pionier 2002},
 title = {Budowa, administracja i użytkowanie klastra obliczeniowego Politechniki Częstochowskiej},
 pages = {273--280},
 year = {2002}
 }