@InProceedings{,
 author = {N. Sczygiol, J.Mikoda},
 booktitle = {Materiały XIII konferencji KomPlasTech 2006},
 title = {Niestrukturalny generator przestrzennych siatek elementów skończonych oparty na metodzie postępującego frontu},
 pages = {61--68},
 year = {2006}
 }