@Article{,
 author = {N.Sczygiol, E. Gawrońska, A. Grosser},
 title = {Symulacja numeryczna krzepnięcia 
kierowanego ochładzalnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi},
 journal = {Archiwum Odlewnictwa},
 year = {2002},
 volume = {2},
 pages = {239--244}
 }