@Article{,
 author = {K. Karczmarek, P. Sevastsyanau},
 title = {System informatyczny dla optymalizacji pracy tradera na podstawie aktualnych ofert kupna – sprzedaży},
 journal = {Informatyka teoretyczna i stosowana},
 year = {2005},
 volume = {5},
 number = {8},
 pages = {191--200}
 }