@Article{,
 author = {P. Sevastsyanau, B. Wietrak},
 title = {Wielokryterialna optymalizacja systemu traderskiego na rynku kontraktów terminowych},
 journal = {Informatyka teoretyczna i stosowana},
 year = {2005},
 volume = {5},
 number = {8},
 pages = {215--226}
 }