@Article{,
 author = {M. Gronowski, M. Kaczmarski, P. Sevastsyanau},
 title = {Automatyczne systemy transakcyjne: od teorii do praktyki},
 journal = {Informatyka teoretyczna i stosowana},
 year = {2005},
 volume = {5},
 number = {8},
 pages = {202--214}
 }