@InProceedings{,
 author = {E. Gawrońska, N. Sczygiol},
 booktitle = {Materiały XIII konferencji KomPlasTech 2006},
 title = {Analiza stabilności numerycznej metod mieszanego podziału czasu},
 pages = {83--91},
 year = {2006}
 }