@InProceedings{,
 author = {S. Pluta, J. Leszczyński, R. Wyrzykowski},
 booktitle = {Sympozjum Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki -- SIMI},
 title = {Algorytm  generowania prostokątnych siatek wykorzystywanych w metodzie objętości kontrolnych},
 year = {2000}
 }