@Article{,
 author = {S. Pluta, J. Leszczyński, R. Wyrzykowski},
 title = {Algorytm  generowania prostokątnych siatek wykorzystywanych w metodzie objętości kontrolnych},
 journal = {Informatyka Teoretyczna i Stosowana},
 year = {2001},
 volume = {1},
 pages = {61--70}
 }