@Article{,
 author = {S. Pluta, J. Leszczyński, R. Wyrzykowski},
 title = {Implementacja obiektowa modelowania przepływów wielofazowych klasy gaz -- materiał sypki metodami DEM i MP--PIC},
 journal = {Informatyka Teoretyczna i Stosowana},
 year = {2002},
 volume = {2},
 pages = {97--107}
 }