@Article{,
 author = {N. Sczygiol, G. Szwarc},
 title = {Analiza numeryczna stanu naprężenia w obszarze stało--ciekłym odlewu},
 journal = {Archiwum Odlewnictwa},
 year = {2002},
 volume = {2},
 number = {4},
 pages = {280--287}
 }