@InProceedings{,
 author = {A. Bokota, R. Parkitny, N. Sczygiol, L. Sowa},
 booktitle = {Polska Metalurgia w Latach 1998 -- 2002},
 title = {Modelowanie krzepnięcia odlewu w ujęciu numerycznym},
 pages = {177--183},
 year = {2002},
 volume = {2},
 publisher = {Wydawnictwo Naukowe AKAPIT}
 }