@Article{,
 author = {N. Sczygiol},
 title = {Modelowanie numeryczne struktury równoosiowej w stopach Al--Cu},
 journal = {Acta Metall. Slovaca},
 year = {2002},
 volume = {8},
 number = {Spec. Issue 2},
 pages = {198--203}
 }