@InProceedings{,
 author = {N. Sczygiol, A. Nagórka, G. Szwarc},
 booktitle = {Polska Metalurgia w Latach 1998 -- 2002},
 title = {NuscaS -- autorski program komputerowy do modelowania zjawisk termomechanicznych krzepnięcia},
 pages = {243--249},
 year = {2002},
 publisher = {Wydawnictwo Naukowe AKAPIT}
 }