@Article{,
 author = {S. Kryvyy, W. Grzywacz, M. Łopatina},
 title = {O rozwiązaniach i niektórych zastosowaniach liniowych ograniczeń w zbiorze {0, 1}},
 journal = {Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Informatyka},
 year = {2003},
 volume = {2},
 number = {206},
 pages = {43--55}
 }