@InProceedings{,
 author = {Ł. Łaciński},
 booktitle = {Mechanika Ośrodków Niejednorodnych},
 title = {Analiza i weryfikacja numeryczna pewnych modeli matematycznych przewodnictwa ciepła w periodycznych ośrodkach warstwowych},
 year = {2005}
 }