@InProceedings{,
 author = {T. Olas, R. Wyrzykowski},
 booktitle = {Materiały XIII Konferencji Informatyka w Technologii Metali},
 title = {Środowisko CLUSTERIX jako platforma do symulacji zjawisk termomechanicznych},
 pages = {77--82},
 year = {2006}
 }