@Article{,
 author = {N. Sczygiol, A. Grosser},
 title = {Finele--język specyfikacji dziedzinowej do automatycznego generowania kodu metody elementu skończonego},
 journal = {Materiały XV Konferencji Komplastech 2008},
 year = {2008},
 pages = {201--206}
 }