@Article{,
 author = {N. Sczygiol, R. Dyja},
 title = {Zastosowanie metody Morrisa do wyznaczania dopuszczalnych przedziałów niepewności parametrów},
 journal = {Materiały XV Konferencji Komplastech 2008},
 year = {2008},
 pages = {193--200}
 }