@Article{,
 author = {T. Domański, A. Bokota},
 title = {Model numeryczny hartowania elementów wykonywanych ze stali narzędziowej C80U},
 journal = {Materiały XV Konferencji Komplastech 2008},
 year = {2008},
 pages = {45--52}
 }