@Article{,
 author = {J. Bobulski},
 title = {Identyfikacja oczu za pomocą UMM},
 journal = {XV Krajowa Konferencja Naukowa -- Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna},
 year = {2007}
 }