@Article{,
 author = {J. Bobulski},
 title = {Identyfikacja oczu za pomoc▒ UMM},
 journal = {XV Krajowa Konferencja Naukowa -- Biocybernetyka i In┐ynieria Biomedyczna},
 year = {2007}
 }