@Article{,
 author = {P. Sevastsyanau, L. Dymava, K. Kaczmarek},
 title = {Problemy metodologiczne optymalizacji portfela i nowoczesne podejście do ich rozwiązania},
 journal = {Rynek Kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Część 1, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego},
 year = {2007},
 number = {462},
 pages = {199--208}
 }