@Article{,
 author = {P. Sevastsyanau, P. Figat, B. Wietrak},
 title = {Metody logiki rozmytej oraz wielokryterialnego podejmowania decyzji w systemach traderskich na rynku kontraktów terminowych},
 journal = {Rynek Kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Część 1, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego},
 year = {2007},
 number = {462},
 pages = {209--220}
 }