@Article{,
 author = {P. Sevastsyanau, L. Dymava, P. Figat, M. Wargacki},
 title = {Metodologia obliczenia wielokryterialnych hierarchicznych wskaźników wyprzedzających zatrudnienie i wyniki badań na przykładzie województwa podkarpackiego},
 journal = {Barometr Regionalny},
 year = {2007},
 volume = {1},
 number = {7},
 pages = {45--50}
 }