@Article{,
 author = {P. Sevastsyanau},
 title = {Analiza względnej efektywności amerykańskiego, polskiego oraz rosyjskiego rynków papierów wartościowych, Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji},
 journal = {Materiały Konferencji Krajowej},
 year = {2007},
 pages = {21--27}
 }