@Article{,
 author = {L. Dymava},
 title = {Wielokryterialna optymalizacja rozmyta w ocenie atrakcyjności inwestycyjnej spółek akcyjnych, Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji},
 journal = {Materiały Konferencji Krajowej},
 year = {2007},
 pages = {50--56}
 }