@Article{,
 author = {P. Sevastsyanau},
 title = {Wskaźniki wyprzedzające  zatrudnienie w województwie podkarpackim},
 journal = {Informatyka i Ekonometria},
 year = {2007},
 volume = {4},
 number = {23},
 pages = {73--82}
 }