@Article{,
 author = {A. Kulawik, A. Bokota},
 title = {Numeryczna analiza podstawowych zjawisk procesu hartowania stali C45},
 journal = {Hutnik--Wiadomości Hutnicze},
 year = {2007},
 number = {8},
 pages = {418--423}
 }