@Article{,
 author = {A. Bokota, T. Domański},
 title = {Model numeryczny posuwowego hartowania osiowosymetrycznych elementów ze stali narzędziowych},
 journal = {Hutnik--Wiadomości Hutnicze},
 year = {2007},
 number = {11},
 pages = {595--601}
 }