@Article{,
 author = {K. Kaczmarek},
 title = {Zoptymalizowane strategie handlu na rynku papierów wartościowych w oparciu o niezrealizowane oferty kupna i sprzedaży},
 journal = {Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji},
 year = {2007},
 pages = {160--167}
 }