@InProceedings{,
 author = {Ł. Łaciński},
 booktitle = {I Kongres Mechaniki Polskiej},
 title = {Modelowanie zjawisk warstwy brzegowej w przewodnictwie ciepła laminatów typu FGM},
 year = {2007},
 editor = {J. Kubik, W. Kurnik, W. K. Nowacki}
 }