@Article{,
 author = {A. Jakubski, R. Perliński},
 title = {Eksperymentalne wyniki rozproszonego generowania liczby pierwszej},
 journal = {Proc. of FCCS 2008. 4th Polish and International PD Forum--Conference on Computer Science},
 year = {2008},
 note = {CD--ROM}
 }