@Article{,
 author = {O. Siedlecka},
 title = {Algorytm minimalizacji jednokierunkowego, skończonego automatu kwantowego},
 journal = {Proc. of FCCS 2008. 4th Polish and International PD Forum--Conference on Computer Science},
 year = {2008},
 note = {CD--ROM}
 }