@InProceedings{,
 author = {J. Bobulski},
 booktitle = {VI Sympozjum Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice},
 title = {Problematyka Ukrytych Modeli Markowa w Rozpoznawaniu Obrazów},
 pages = {7--10},
 year = {2008},
 editor = {Wyższa Szkoła Informatyki},
 address = {Łódź}
 }