@Article{,
 author = {J. Szmidla, A. Wawszczak},
 title = {Optymalizacja kształtu kolumn realizujących wybrane przypadki obciążenia Eulera za pomocą zmodyfikowanego algorytmu symulowanego wyżarzania},
 journal = {Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika, Problemy dynamiki konstrukcji},
 year = {2008},
 volume = {250},
 number = {74},
 pages = {333}
 }