@Article{,
 author = {A. Bokota, T. Domański, A. Jasiński},
 title = {Analiza numeryczna składu fazowego i naprężeń hartowniczych w warstwie wierzchniej elementu stalowego},
 journal = {Inżynieria Materiałowa},
 year = {2008},
 volume = {6},
 number = {166},
 pages = {862--865}
 }