@Article{,
 author = {W. Piekarska, A. Bokota},
 title = {Wpływ wstępnego podgrzewania na stan naprężenia złącza spawanego laserowo},
 journal = {Inżynieria Materiałowa},
 year = {2008},
 volume = {6},
 number = {166},
 pages = {873--876}
 }