@InProceedings{,
 author = {O. Wodo, N. Sczygiol},
 booktitle = {VI Seminarium Naukowe, Zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej materiałów},
 title = {Modelowanie krystalizacji dwuetapowej},
 year = {2008}
 }