@Article{,
 author = {G. Grodzki},
 title = {Ewolucja zagrożeń, kierunki rozwoju ataków sieciowych},
 journal = {Computer Science, Informatyka Teoretyczna i Stosowana},
 year = {2008},
 volume = {13},
 number = {9}
 }