@Article{,
 author = {P. Sevastsyanau, K. Kaczmarek},
 title = {Zastosowanie syntezy logiki rozmytej i teorii świadectw w informatycznym systemie traderskim},
 journal = {Rynek Kapitałowy. Inwestowanie na rynku kapitałowym, Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego},
 year = {2008},
 pages = {199--208}
 }