@Article{,
 author = {P. Bartosiewicz, L. Dymowa, P Sevastsyanau},
 title = {System informatyczny symulujący proces decyzyjny na rynku kapitałowym za pomocą syntezy logiki rozmytej i teorii świadectw},
 journal = {Rynek Kapitałowy. Inwestowanie na rynku kapitałowym, Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego},
 year = {2008}
 }